پرینت

برمبنای اساسنامه ی جامعه ی اسلامی، عضویت در جامعه ی اسلامی محدود به افرادی است كه به پیشبرد هدف های جامعه ی اسلامی علاقمند و باورمند باشند. سن آن ها 18 سال و یا بالاتر باشد. عضویت به متقاضیان زمانی اعطا می شود که هیأت مدیره آن را تأیید کند.

 

دریافت عضویت

برای دریافت عضویت جامعه اسلامی، لطفاً به وبسایت انگلیسی ما مراجعه فرمایید.

 

شرایط عضویت

 

  • عضو مکلف است به محض دریافت عضویت ازهمه ی قوانین و مصوبات مجمع عمومی و تصمیم های شورای اجراییه تبعیت نماید.
  • عضو می تواند با ارسال استعفای كتبی به جامعه اسلامی و ارسال یك نسخه ی آن به منشی جامعه اسلامی، از عضویت درجامعه ی اسلامی كناره گیریکند. البته عضو در صورتی که بابت حق العضویت یا موارد دیگر بدهکار باشد، همچنان پس از کناره گیری موظف به پرداخت بدهکاری های خود می باشد.
  • اگر سه چهارم از اعضای حاضر در مجمع عمومییا جلسه ای فوق العاده كه قانوناً برای رسیدگی به این موضوع تشكیل می شود، از یك عضو بخواهند كه از عضویت جامعه اسلامی کناره گیری کند، برعضو مزبورلازم است، استعفا دهد. البته عضو هم چنان مؤظف است نظر به اساسنامه همه یبدهکاری های خود را تسویه کند.

 

حق العضویت

 

مبلغ حق العضویت سالانه، از سوی هیأت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تأیید اكثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی، لازم الاجرا می شود. در حال حاضر مبلغ حق العضویت سالانه بدین قرار می باشد:

 

  • 600 دالر برای خانواده ها. (خانواده عبارت است از پدر، مادر و فرزندان زیر 18 سال)
  • 300 دالر برای افراد مجرد بالای 18 سال

 

پول حق العضویت خود را می توانید با ارسال چک یا به طور نقد شخصاً پرداخت کنید. بخش مالی جامعه ی اسلامی در مقابل تمامی پرداخت های شما رسید رسمی صادر می کند.

 

امتیازات اعضا

  • داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی
  • داشتن حق نامزد شدن برای یکی از بخش های 11 گانه ی شورای اجراییه در انتخابات سالانه
  • درصورت وفات خود عضو یا یکی از اعضای خانواده، تمامی مصارف تغسیل، تکفین و تدفین از سوی جامعه ی اسلامی پرداخت می شود.

 

یادداشت: برای استفاده از این مزیت لازم است، سه سال از عضویت فرد متوفی گذشته باشد و در عین حال بابت حق العضویت های خود به جامعه ی اسلامی، مقروض نباشد.

 

  •  50% تخفیف برای شمولیت فرزندان در مکتب جامعه اسلامی. این تخفیف شامل قیمت کتاب ها نمی شود و فقط فیس ماهانه را در برمی گیرد.