پرینت

بخش فرهنگی جامعه ی اسلامی علاوه بر برنامه های هفتگی، خدمات زیر را عرضه می دارد:


برگزاری مجالس گرامیداشت از مناسبت های دینی و ملی

برگزاری مجالس و محافل قرآنی
برپایی كنفرانس ها، آزمون های فرهنگی و آموزشی، نمایشگاه های هنری، جلسات ادبی-عرفانی
گردهمایی های خانوادگی و تفریحی

ارتباط با سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی

راه اندازی و نظارت بر محتویات وب سایت مرکز و سایر ارتباطات رسانه ای


برای دریافت معلومات بیشتر درباره ی برنامه های فرهنگی، همكاری با بخش فرهنگی و یا ارایه ی پیشنهاد های خود می توانید با آقای حمید ضرابی، مسوول فرهنگی این مركز به تلفون 2622-857-416 تماس بگیرید.