پرینت

1

 

نیاز های دینی، فرهنگی و آموزشی جامعه اسلامی  به موازات بالا رفتن تعداد اعضا، هر روزه در حال افزایش است.  جامعه اسلامی وقتی اولین بار به عنوان یک مرکز رسمی در دولت کانادا به ثبت رسید، تعداد اعضای آن فقط سی خانواده بود، در حالی که امروز این تعداد به هزار خانواده رسیده است. 

افزون بر این ها، امروز نه تنها نسل دوم مهاجر که اغلب جوان هستند پا به میدان های اجتماعی و فرهنگی گذاشته اند که  نسل سوم نیز آرام آرام در حال شکل گیری است که طبیعتاً در آینده نیازهای خاص خود را خواهند داشت. 

از طرف دیگر ما در زمانه ی زندگی می کنیم که برای تداوم حیات دینی و فرهنگی خود در مواجهه با چالش های زمانه مخصوصاً هدایت فکری و فرهنگی نسل جوان، ناگزیریم از ابزار و روش های مقبول زمانه کار بگیریم؛ الا جامعه به لحاظ فرهنگی دچار نوعی رکود و حتی عقب گرد خواهد شد. 

این است که دست اندرکاران جامعه اسلامی با درایت و دوراندیشی طرح توسعه ی جامعه اسلامی را در دست اجرا گرفتند. خدای را سپاس گزاریم که  تا کنون گام های موثری در این راستا با کمک و هم یاری اعضای محترم برداشته شده است.

طرح توسعه ی جامعه اسلامی در اجلاس فوق العاده ى مجمع عمومی که به تاریخ پانزدهم فبرورى 2009 برگزار شد، از سوی شورای اجراییه ارایه شد و با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. براساس این طرح شورای اجراییه مأموریت یافت تا قطعه زمینی را که در جوار مركز جامعه اسلامى  برای فروش عرضه شده بود، بخرد.

جامعه اسلامی موفق شد، این زمین را در آگست همان سال به قیمت دو ونیم میلین دالر (به شمول مصارف حقوقی آن) بخرد. مساحت این زمین 3.32 ایكر برابر با 13,440متر مربع یا 6 جریب و 15 بسوه مى باشد.

برای خرید این زمین یک میلیون دالر از بانک قرضه گرفته شد و مبلغ یک و نیم میلیون دیگر از اعضای جامعه اسلامی به عنوان قرض الحسنه و مقداری هم کمک های بلاعوض دریافت شد. 

خوشبختانه جامعه اسلامی از آن زمان تاکنون (پایان سال 2012) توانسته است با کمک های مردمی و حق العضویت های سالانه، مجموعاً یک میلیون دالر از وام خرید زمین را بپردازد. 

شورای اجراییه جامعه اسلامی از بدو خرید زمین تاکنون گام های موفقیت آمیزی را در راستای کارهای حقوقی برای گرفتن مجوز بنای ساختمان برداشته است.  به حول وقوه ى الهى در نظر است مجتمع بزرگ فرهنگى شامل مسجد، تالارهاى بزرگ براى گردهمایی هاى دینى و فرهنگى، مكتب، كتابخانه و سالون هاى مجهز به امكانات ورزشى براى جوانان و بزرگ سالان در این زمین ساخته شود.