پرینت

 

 برای داونلود نسخه چاپی تقویم (1395) جامعه اسلامی افغان های کانادا که حاوی ها تاریخ های خورشیدی، قمری و میلادی همراه با مناسبت های دینی، ملی و کانادایی می باشد به روی عکس زیر کلیک کنید:

نسخه چاپ شده تقویم را می توانید با مراجعه به مرکز جامعه اسلامی به دست آورید. 

 

ACIC-Calendar-1395-1-Cover