پرینت

 

نسخه چاپ شده تقویم را می توانید با مراجعه به مرکز جامعه اسلامی به دست آورید. 

 برای داونلود نسخه قابل چاپ تقویم (1395) جامعه اسلامی افغان های کانادا که حاوی ها تاریخ های خورشیدی، قمری و میلادی همراه با مناسبت های دینی، ملی و کانادایی می باشد به روی عکس زیر کلیک کنید:

 

 

ACIC-Calendar-1395-1-Cover