پرینت

Farkhonda-copy-home3

 

و در آن هنگام كه از دختران زنده به گورشده سؤال شود، كه به كدامين گناه كشته شدند؟! (قرآن کریم، سورۀ تکویر، آیه های 8 و 9)

 

شهید فرخنده، مظلومانه قربانی سیاه ترین نوع «عصبیت» و «جهل» گردید. فرخنده در آتش «تدین متحجرانه» سوخت تا مگر آتش وجودش، چراغی شود در تاریکخانه ی وجدان من و تو- ای هم وطن!

فرخنده مغضوب سنگ های جهالت شد تا مگر خانۀ ذهن و ضمیرعصبیت زدۀ من و تو تکانی بخورد و گَرد وغبارِ جنون و تحجُّر از آن زدوده شود.

من و تو، ای خواهر و برادر هموطن! گرد هم می آییم، تا شهید فرخنده و قربانی بزرگ و تاریخی او را ارج نهیم
و جنایت سنگین عاملان این حادثۀ شرمناک را مَذمّت و تقبیح کنیم.

باشد تا گوشه ای از مسئولیت سنگین خود را در محکومیت این ظلم عظیم ادا کرده باشیم.

به ما بپیوندید:

زمان: یک شنبه، 29 مارچ 2015، ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر

مکان: جامعه اسلامی افغان های کانادا

22 Hobson Avenue, Toronto ON M4A 1Y2

 

Farkhonda-copy