پرینت

DSC 0372

 

تفسیر سوره حدید - بخش پنجم، سه شنبه 30 جولای، 2013 در جامعه اسلامی افغان ها 

   

 

تفسیر سوره حدید - بخش چهارم، دوشنبه 29 جولای، 2013 در جامعه اسلامی افغان ها 

   

 

تفسیر سوره حدید - بخش سوم، یکشنبه 28 جولای، 2013 در جامعه اسلامی افغان ها 

   

 

تفسیر سوره حدید - بخش دوم، شنبه 27 جولای، 2013 در جامعه اسلامی افغان ها 

   

  

تفسیر سوره حدید - بخش نخست، جمعه 26 جولای، 2013 در جامعه اسلامی افغان ها 

   

 

 

سخنرانی های سال 2010

 

تفسیر سوره مدثر - بخش نخست، 29 آگست، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها 

 

 

تفسیر سوره مدثر - بخش دوم، 31 آگست، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها 

 

 

تفسیر سوره مدثر - بخش سوم، 2 سپتامبر، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها 

 

 

 

تفسیر سوره مدثر - بخش چهارم، 3 سپتامبر، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها 

 

 

تفسیر سوره مدثر - بخش پنجم، 4 سپتامبر، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها 

 

تفسیر سوره مدثر - بخش ششم (پایانی)، 5 سپتامبر، 2010 در جامعه اسلامی افغان ها