پرینت

گام به گام تا موفقیت

 

 • سال 1991: آغاز فعالیت ها درمرکزی استیجاری به مساحت یک هزار فوت مربع در سرک نانتکت بلوارد در اسکاربور
 • سال 1993: ادامۀ فعالیت ها در مرکز بزرگ تر به مساحت دو هزار فوت مربع واقع در سرک واردن در اسکاربورو
 • سال 1993: آغاز جمع آوری پول برای خرید مرکز جامعه ی اسلامی
 • سال 1998:  اقدام به خرید مرکز کنونی  جامعه ی اسلامی به مبلغ پنجصد و نود هزار دالر. مساحت کل زمین این مرکز پنچاه و شش هزار و شش صد و بیست و هفت فوت مربع و مساحت زیربنای آن شانزاده هزار و هشت صد فوت مربع می باشـد.

 

یادداشت: از سال 1993 تا 1998 مبلغ دو صد و سی هزار دالر برای خرید مرکز جامعۀ اسلامی جمع آوری گردید. مبلغ هشتاد و پنج هزار دالر از سوی افراد خیر به عنوان قرض الحسنه پرداخت شد و دو صد و هفتاد و پنج هزار دالر نیز از بانک قرضه گرفته شد. در آن زمان تعداد اعـضای جامعه ی اسلامی حدود دو صد خانواده بود. این سـاختمان که در اصل یک کارخانۀ صـنعتی بود، به مرور زمان به عنایت الهی و همت عالی اعضای مرکز در طول چند سال متوالی بازسازی شد.

 

 • سال 2000: احداث پارکینگ با ظرفیت هشتاد و پنج عراده موتر به مبلغ یک صد و سی هزار دالر
 • سال 2001: خرید 200 باب قبر در قبرستان الگن مبلز در شهر ریچموندهل، به قیمت دو صد و ده هزار دالر

 

یادداشت: برای خرید قبرها، مبلغ پنجاه هزار دالر پیش پرداخت تادیه شد و بقیۀ مبلغ یک صد و شصت هزار دالر ظرف سه سال بدون پرداخت سود، پرداخت شد.

 

 • سال 2001:  پرداخت کامل قرضۀ بانکی بابت خرید مرکز جامعۀ اسلامی
 • سال 2002: خرید بیست و چهار باب قبر بزرگسالان و چهل و چهار قبر برای خردسالان، احداث تشناب ها (شانزده باب) در بخش برادران و خواهران، غسال خانه و سردخانۀ  مجهز به قیمت هشتاد هزار دالر
 • سال 2005: نوسازی بام به مبلغ یک صد و شانزده هزار دالر و نوسازی کامل سیستم تهویه (کولر و بخاری) به مبلغ چهل و پنج هزار دالر
 • سال 2006: نوسازی کامل سیستم برق به مبلغ سی و پنج هزار دالر
 • سال 2007: نوسازی کلکین ها به مبلغ چهارده هزار دالر
 • سال 2007: نوسازی سقف کاذب به مبلغ چهل و شش هزار دالر
 • سال 2008: خرید یک باب آپارتمان برای اقامت علما به مبلغ یک صد و هفتاد و پنج هزار دالر
 • سال 2009: اقدام برای خرید یک قطعه زمین در جوار مرکز فعلی به مساحت سیزده هزار و چهارصد و چهل متر مربع، به مبلغ دو و نیم میلیون دالر. برای خرید این زمین یک میلیون دالر از بانک قرضه گرفته شد و یک و نیم میلیون دالر آن به عنوان قرض الحسنه و کمک های بلاعوض توسط اعضای محترم پرداخت شد.

 

یادداشت: در بازسازی بخش های مختلف جامعه ی اسلامی، تعداد زیادی از اعضای جامعه اسلامی به طور رضاکارانه با مایه گذاشتن از وقت، هنر و استعداد خود از هزینه ها و مصارف اضافی جلوگیری کرده اند؛ ازجمله در كار نصب درایوال ها، رنگمالی دیوارها، نوسازی آلماری های کتابخانه، تغییرات داخلی، ساخت اتاق جوانان، صنف های درسی وغیره. جامعه اسلامی از یکایک این عزیزان تقدیر وسپاس می کند.