پرینت

اساسنامه ی جامعه اسلامی را می توانید به صورت پی دی اف اینجا به زبان انگلیسی ملاحظه کنید. متن فارسی دری آن در حال ترجمه است و به زودی به دسترس شما در این جا قرار داده خواهد شد. 

 

این اساسنامه متن بازنگری شده ای است که به تصویب مجمع عمومی رسیده است و در تاریخ 14 آگست 2014 رسماً به ثبت رسیده است. 

 

اساسنامه جامعه اسلامی افغان های کانادا