پرینت

بخش امور جوانان در حال حاضر برنامه ها و گردهمایی های آموزشی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان را به صورت ماهانه و فصلی برگزار می كند.

 

برنامه های ماهانه شامل گردهمایی های كوچك بوده و در برنامه های فصلی كه معمولاً گردهمایی بزرگ و چند روزه می باشد، از سخنرانان سرشناس برای سخنرانی و پاسخ به پرسش های جوانان دعوت می شود. 

 

علاوه بر برنامه های علمی و فرهنگی که برای جوانان برگزار می شود، بخش جوانان برنامه های تفریحی را نیز در تابستان ها و زمستان ها برای نوجوانان و جوانان برگزار می کند؛ از جمله جشنواره ی نوروزی، اشتراک در میله ی خانوادگی تابستانی و برنامه های اسکیتینگ و اسکی در فصل زمستان.

 

برای معلومات بیشتر راجع به فعالیت های جوانان لطفاً به وبسایت و صفحه فیسبوک جوانان مراجعه نمایید:

 

وب سایت بخش جوانان

صفحه فیسبوک جوانان