پرینت

در حال حاضر صنف های زیر برای خواهران از طرف بخش زنان برگزار می شوند:

 

  • صنف آموزش روخوانی قرآن کریم (پنجشنبه شب ها، ساعت 7 شام)
  • صنف آموزش تجوید قرآن کریم (پنجشنبه شب ها، ساعت 7 شام)
  • صنف اخلاق و عقاید اسلامی به زبان انگلیسی (روز های شنبه، ساعت 1 بعد از ظهر)