پرینت

برنامه های هفتگی

 

پنجشنبه ها

دعای کمیل

اقامه نماز 

سخنرانی

 

شنبه ها

 ساعت: 10:30 الی 3:30 بعد از ظهر: مکتب جامعه اسلامی

 ساعت: 6:00 الی 9:00 شب: جلسه آموزش قرآن کریم 

 

یک شنبه ها (هفته دوم و هفته آخر هرماه)

مجالس فاتحه

برای اطلاع از مجالس فاتحه و ختم قرآن کریم در روزهای یک شنبه (ساعت 10-12 بعد از ظهر) یا پنجشنبه شب ها (ساعت 6- 8 شب) لطفاً با تلفون خبری جامعه اسلامی به شماره 4167576088 تماس گرفته و شماره 2 را فشار دهید.